ACTIVATIE GESLAAGD
Mislukt. Controleer of u de juiste geboortedatum bij het pasnummer heeft ingevoerd
Ik verklaar hierbij akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van de Kledingpas zoals deze hier te lezen zijn.